Nadwiślański Szlak Archeologiczny

Nadwiślański Szlak Archeologiczny

[Sandomierz] – Wielowieś (grodzisko wczesnośredniowieczne)

Tarnobrzeg (osiedla Tarnobrzega: – Zakrzów, – Dzików, – Miechocin, -Chmielów; z licznymi śladami osad i cmentarzysk prahistorycznych w tym na terenie silnie przekształconym przez eksploatację siarki oraz garncarską osadą produkcyjną z XVI-XVII wieku, wytwarzającą tzw. półmajolikę*)

Baranów Sandomierski (domniemane grodzisko na trenie renesansowego Zamku)

Knapy (cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza jako przykład typowej lokalizacji na wydmie)

Durdy (wydmy ze śladami osadnictwa mezolitycznego)

Krzemienica (cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza)

Łysakówek (obwałowania ziemne nowożytnego dworu obronnego)

Łysaków (fortyfikacje nowożytne)

Podborze (grodzisko wczesnośredniowieczne) – Mielec

 

Nadwiślański Szlak Archeologiczny liczy około 60 km i biegnie równolegle do doliny Wisły. Promuje on różnorodne stanowiska pradziejowe i nowożytne. Warto zwrócić uwagę na duże zniszczenia archeologicznego dziedzictwa kulturowego w obrębie tzw. zagłębia siarkowego w okolicach Tarnobrzega i Baranowa Sandomierskiego.

*półmajolika – wyroby ceramiczne ze zwykłej gliny, pokrywane białą polewą, na której maluje się dekoracje, a następnie pokrywa przejrzystym szkliwem; wyrabiane głównie na Bliskim Wschodzie (od IX w.)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.